Nijkerk-Arkemheen omstreeks 2700 vóór Chr.

Prehistorische nederzetting Canon Nijkerk

ca. 2500 voor Christus

In het gebied dat later Nijkerk zou gaan heten, woonden al in de steentijd de eerste mensen. Tussen 2700 en 2400 vóór Christus was er een nederzetting dichtbij een groot merengebied (de latere Zuiderzee). De mensen, die in de nederzetting leefden, vingen vis voor hun dagelijkse voedsel. Ze verbouwden ook graan en jaagden op wild. In het voorjaar en de zomer woonden de mensen aan de mondingen van riviertjes en kreken. In de herfst en winter trokken ze zich terug op hoger gelegen gronden.
De kustlijn lag toen een stuk noordelijker dan tegenwoordig. Door het stijgende water verdween deze nederzetting in de golven.  Langzamerhand kalfde steeds meer land af, totdat in de late Middeleeuwen dijken werden aangelegd.
Archeologen hebben voorwerpen van deze prehistorische nederzetting opgegraven in wat nu Zuidelijk Flevoland is, zoals potscherven, vuurstenen en een stenen bijl .

Leestips:
Dooren, F. van (1985)
'Landschappen van Nijkerk - Arkemheen'
Uitgeverij Callenbach Nijkerk
ISBN 90 266 0096 8

Vlierman, K  (1985)
'Neolithische en middeleeuwse vondsten op de kavels oz 35 en oz 36 in zuidelijk Flevoland'
Rapport voor de IJsselmeerse polders 51 abw
Dit rapport is in te zien in Museum Oud Nijkerk en bij het Nieuwland Erfgoedcentrum in Lelystad.

 


Reactie plaatsen

Prehistorische nederzetting

NijkerkNijkerkorganisatieMuseum Oud NijkerkMuseum Oud Nijkerkarcheologiearcheologielandschaplandschap-3000-500-3000-500VeluweVeluweNijkerkNijkerkBekijk de producten in demijnGelderland webwinkel